Documente de interes general

RAEI – Partea a II-a

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ĪMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr. Crt.

Activităţi

Tipul de activitate1

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

1

Īmbunătățirea siguranței și securității a elevilor

3

- Cunoașterea și aplicarea procedurilor de gestionare a situațiilor de criză;
- Dotarea unității cu camere de supraveghere;

Iunie 2013

Director
Comisia diriginților
Cadrele didactice
Consiliul de administrație

Scăderea abaterilor disciplinare cu 10 % față de anul școlar precedent

Comentarii:

  • Realizat īn proporţie de 50%
  • Ce am īnvăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: Pentru a fi realizate acțiuni nebugetate, trebuie identificate surse alternative de finanțare.
 

2

Activităţi

Tipul de activitate1

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

Īmbunătațirea ofertei curriculare C.D.Ș īn vederea creșterii calității actului didactic

1

- Elaborarea și aprobarea de către ISJ Cluj a programelor pentru cursurile opționale.
- Aprobarea ofertei școlii in C.A.
- Consultarea elevilor prin fișa de opțiuni și constituirea ofertei școlii.

Martie 2013

Director
Comisia de curriculum
Consiliul de administrație
Cadrele didactice

Īmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor cu 15%

Comentarii:

  • Realizat īn proporţie de 80%
  • Ce am īnvăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială:Se observă o creștere a numărului de opționale oferite spre alegere elevilor īn urma finalizării unor cursuri de formare de către profesori.
 

3

Activităţi

Tipul de activitate1

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

Īmbunătățirea calității comunicării interne și externe a școlii

6

- Creșterea gradului de comunicare cu familia prin organizarea de lectorate și ședințe cu părinții.
- Creșterea calității comunicării externe a școlii cu ISJ Cluj, Consiliul local și Primăria comunei.

Iunie 2013

Director
Coordonator de programe și proiecte
Consiliul de administrație
Comisia diriginților
Secretara școlii

Creșterea gradului de implicare a comunității locale și a familiei cu 10% față de anul școlar precedent

Comentarii:

  • Realizat īn proporţie de 95%
  • Ce am īnvăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : Se va tine cont de propunerilor de īmbunătățire făcute de părinți īn planurile de acțiune al școlii şi comisiilor

1Vezi explicație īn Instructiuni pentru completarea RAEI

 

RAEI – Partea a IV-a.

PLANUL DE ĪMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR.

Nr. Crt.

Activităţi

Tipul de activitate2

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

1

Īmbunătățirea calității infrastructurii școlare sportive

3,2

- Amenajarea unei săli de clasă īn vederea desfășurării orelor de educație fizică și sport la Școala Gimnazială Pădureni
- Achiziția de echipamente sportive
- Utilizarea sălii īn activitățile extracurriculare desfășurate in cadrul proiectului intitulat”Dansul sportiv ca activitate extrașcolară in mediul rural” derulat in cadrul școlii noastre.

-obținere finanțare octombrie 2013
-reabilitare sală noiembrie 2013
-inaugurare decembrie 2013

-Director
-Coordonator de programe și proiecte educative
-Cadre didactice:prof. de educație fizică și sport

-Dotarea sălii cu cel puțin 3 saltele, o trambulină și 7 mingi
-Folosirea sălii de cel puțin o dată pe saptamana īn activități extrascolare

2

Promovarea folosirii metodelor de grup pentru a spori atractivitatea lecțiilor la clasele gimnaziale

1

- Aplicarea metodelor de grup īn activitățile desfășurate la clasele de gimnaziu pe durata lunii ianuarie
- Īntocmirea listei cu noile metode și tehnici utilizate īn predare

decembrie2013 - februarie 2014

-Șefii de catedre și arii curriculare
-Membrii comisiei CEAC
-Responsabil CDI

Utilizarea metodelor de grup la cel puțin 25% dintre activitățile desfășurate pentru fiecare arie curriculară in CDI/laboratorul de informatica al scolii īn luna ianuarie

3

Īmbunătățirea asigurării accesului la informațiile privind oferta educațională a școlii

6

-Reactualizarea site-ului școlii
-Diseminarea informației relevante cu privire la școală prin intermediul mijloacelor:site, avizier, pliante

martie 2014

-Director
-Informaticianul școlii
-Membrii CEAC responsabili cu aplicarea și interpretarea chestionarelor

Existența a cel puțin trei mijloace de promovare a informației relevante cu privire la școală(site-ul școlii, avizier,pliante)

2Vezi explicație īn Instructiuni pentru completarea RAEI