VI. Participarea elevilor in anul scolar anterior

D68bPrecizaţi numărul de absenţe ale elevilor din învăţământul  forma "cu frecvenţă-zi",  în anul şcolar anterior (număr ore de absenţă pe an)
1. numărul de absenţe motivate698
2. numărul de absenţe nemotivate1194
Total absenţe pe an1892
Nr. mediu absenţe /elev5.0
D69Cu privire la efectivele şcolare din anul şcolar anterior, pe niveluri  (şcoala coordonatoare şi structuri), vă rugăm să precizaţi:
D69aEfectivele şcolare din învăţământul "cu frecvenţă-zi"Înscrişi la începutul anului şcolar    In evidenţă, la sfârşitul anului şcolar    Înscrişi pe parcursul anului şcolar    Transferaţi  la alte unităţi     Numar elevi care au abandonat    Situaţie finală
1. Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar
2.  Numărul de copii din învăţământul preşcolar111111111
3. Numărul de clase pentru clasa pregătitoare (CP)3334134
4. Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV)17817932179
5. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-VIII)172167124167
6. Numărul de elevi din învăţământul liceal, profil teoretic (IX-XII/XIII)
7. Numărul de elevi din învăţământul liceal, profil tehnologic (IX-XII/XIII)
8. Numărul de elevi din învăţământul  liceal, profil vocational (IX-XII/XIII)
9. Numărul de elevi din învăţământul din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a X-a
10. Numărul de elevi în stagii de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului
11. Numărul de elevi din învăţământul postliceal
Total494491544491
Total grădiniţă111111000111
Total niveluri şcoala350346444346