RAEI - Partea a III-a

Evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă""Nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă, conform standardelor de acreditare şi de evaluare periodică (H.G. nr. 21/18.01.200) şi standardelor de referinţă – (H.G.1534/2008)

Această parte a chestionarului solicită directorului de şcoală o autoevaluare a unităţii pe baza unor indicatori de performanţă, care indică gradul de realizare a obiectivelor unităţii raportat la standarde. Evaluarea se face pe o scală calitativă (ordinală) de cinci trepte, prin acordarea de calificative īn funcţie de nivelul de realizare a fiecărui indicator.

Indicatii privind completarea -  Cele cinci trepte sunt codificate numeric:

1- Nesatisfăcător   2- Satisfăcător   3- Bine   4- Foarte Bine   5-Excelent

fiecare nivel (treaptă) fiind definit pe bază de descriptori. Īn dreptul indicatorilor caracteristici unităţii evaluate,  directorul va completa,  īn caseta corespunzătoare,  codul numeric al  calificativului acordat. 

Dacă unitatea şcolară a fost subiectul unei vizite de evaluare externă,īn spaţiul rezervat din tabel, pe lāngă rezultateleevaluării interne, directorul va completa şi rezultatul evaluării externe.

A. CAPACITATE INSTITUTIONALA
Calificativ acordat
A01 Structurile institutionale, administrative si managerialeEvaluare internaEvaluare externa
P01Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare, planul de acţiune al şcolii şi planul de implementare)
33
P02Organizarea internă a unităţii de īnvăţămānt
44
P03Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi externă
33
P04Funcţionarea curentă a unităţii de īnvăţămānt
44
P05Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; īnregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor.
44
P06Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi
33
P07Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi īn activitatea şcolară, īn timpul desfăşurării programului
33
A03 Resurse umaneEvaluare internaEvaluare externa
P22Managementul personalului didactic şi de conducere
44
P23Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic
44
B. EFICACITATE EDUCATIONALA
Calificativ acordat
B01Continutul programelor de studiuEvaluare internaEvaluare externa
P24Definirea şi promovarea ofertei educaţionale
44
P25Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii
44
P26Proiectarea curriculumului
44
P27Realizarea curriculumului
33
B02Rezultatele invatariiEvaluare internaEvaluare externa
P29Evaluarea  rezultatelor şcolare
33
P30Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare)
44
B03Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după cazEvaluare internaEvaluare externa
P31Activitatea ştiinţifică
44
P32Activitatea metodică a cadrelor didactice
44
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Calificativ acordat
C01 Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţiiEvaluare internaEvaluare externa
P35Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională
33
P36Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii
33
P37Dezvoltarea profesională a personalului
44
C02 Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurateEvaluare internaEvaluare externa
P38Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare
44
C03 Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor īnvăţăriiEvaluare internaEvaluare externa
P39Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării īnvăţării
33
C04 Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoralEvaluare internaEvaluare externa
P40Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral
44
C08 Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legiiEvaluare internaEvaluare externa
P44    Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii
44