VII. Situatia scolara la sfarsitul anului scolar precedent

(1) Flux scolar
D70Cu privire la situaţia şcolară a elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului şcolar anterior, vă rugăm să precizaţi:
D70aSituaţia elevilor din învăţământul "cu frecvenţă -zi":Situaţia la final de an, inaintea examenului de corigenţă


Situaţie finală, după examenul de corigenţă
Nr. repetentiNr. corijentiSituaţie şcolară neîncheiatăTotal repetentiSituaţie şcolară neîncheiată
1. Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV)
2. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-VIII)77
3. Numărul de elevi din învăţământul liceal, profil teoretic (IX-XII/XIII)
4. Numărul de elevi din învăţământul liceal, profil tehnologic (IX-XII/XIII)
5. Numărul de elevi din învăţământul  liceal, profil vocational (IX-XII/XIII)
6. Numărul de elevi din învăţământul din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a X-a
7. Numărul de elevi în stagii de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului
8. Numărul de elevi din învăţământul postliceal
Total elevi din învăţământul  de zi70070
D70cPentru unitaţile de invatamant care au organizat în acest an scolar clase pregătitoare, care este numarul de elevi din aceste clase care au frecventat anterior gradiniţaNumar elevi
34
(2) Rezultate şcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârşitul anului şcolar anterior
D71Distribuţia elevilor cuprinşi în învăţământul primar, forma "cu frecvenţă -zi", în funcţie de calificativele la sfârşitul anului şcolar anteriorNumăr de elevi din clasele I-IV în distribuţie pe disciplineTotal
nesatisfacat.satisfacatorbinef. bine
1. Limbă şi comunicare355490179
2. Matematică355490179
D72aDistribuţia elevilor cuprinşi în  învăţământul  forma "cu frecvenţă -zi",  în funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior, pe niveluriNumăr de elevi, pe grupe de medii  Situaţie şcolară neîncheiată

Total
5 - 5.996 - 6.997 - 7.998 - 8.999 - 10
1. Învăţământul gimnazial812364863167
2. Învăţământul liceal0
3. Învăţământul profesional0
4. Învăţământul postliceal0
D72bDistribuţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ, în funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anteriorNumar de elevi, pe grupe de medii
Situatie scolara neincheiata

Total

5 - 5.996 - 6.997 - 7.998 - 8.999 - 10
1. Total elevi (toate nivelurile)0
D73Precizaţi numărul elevilor din unitate care au absolvit în anul şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri)Nr. absolventi învăţământ "cu frecvenţă-zi"Nr. absolventi alte forme
1. Numărul absolvenţilor inv.primar (clasa a IV-a). 5353
2. Numărul absolvenţilor de gimnaziu (clasa a VIII-a)5454
3. Numărul absolvenţilor de liceu- ciclu inferior (clasa a X-a)0
4. Numărul absolvenţilor de liceu (clasele a XII-a si a XIII-a)0
5. Numărul absolvenţilor stagiilor de pregătire practică după finalizarea ciclului inferior al liceului0
6. Numărul absolvenţilor de învăţământ profesional cu durata de 2 ani după clasa a X-a0
7. Numărul absolvenţilor din învăţământul postliceal0
(3) Rezultate la evaluări naţionale susţinute în anul şcolar anterior
D76Rezultate la tezele naţionale cu subiect unic (testarea naţională ); se vor înregistra numai informaţiile referitoare la absolvenţii de gimnaziu din anul şcolar anterior (fără serii anterioare)Numarul elevilor cu note in intervalul:Total
Sub 55 - 5.996 - 6.997 - 7.998 - 8.999 - 10

1. Limba română

LRO912935240
2. Matematică MAT1416322340
3. Limba maternăLMA0