RAEI Partea I Indicatori de structura si context; rezultate

I. Date de indentificare a unitatii de invatamant

D01Denumirea unitatiiSCOALA GIMNAZIALA PAVEL DAN TRITENII DE JOS
Cod SIRUES120438271
Localitatea
JudetulCJ
D02Mediul de rezidenta2

1. Urban

2. Rural

D03Pozitionarea scolii in localitate1

1. zona centrala

2. zona semiperiferica

3. zona periferica

D04Scoala dvs. sau structurile coordonate sunt situate intr-o zona dezavantajata:

1. Zona dezavantajata din lunct de vedere socio-economic (somaj ridicat/comunitati defavorizate etc.)

1.DA2.NU1
2. Zona cu probleme de acces(zona izolata, cu drumuridesfundate pe ploaie, inzapeziri frecvente, treceri prin padure, treceri peste cale ferata, trafic stradal intens etc.)1.DA2.NU2
D05Tipul unitatii de invatamant (conform cu prevederile O.MECTS nr. 4653/2011, completat si modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012)7

1.Unitate de educatie timpurie anteprescolara

2. Gradinita cu program normal(GPN)

3. Gradinita cu program prelungit(GPP)

4. Gradinita cu program saptamanal(GPS)

5. Centru de zi(CZ)

6. Scoala primara(S04)

7. Scoala gimnaziala(S08)

8. Liceu teoretic

9. Liceu filiera vocationala

10. Liceu tehnologic

11. Liceu

12. Colegiu

13. Colegiu tehnic

14. Colegiu national

15. Unitate de invatamant pentru invatamantul special

16. Scoala postliceala

17. Unitate de invatamant pentru activitati extrascolare

D06Tipul unitatii, in functie de forma de finantare1

1. unitate de invatamant traditional

2. unitate de invatamant alternativ

3. unitate de invatamant traditional, cu clase de invatamant alternativ

4. unitate de invatamant special

D09Responsabilitati in retea:

1. unitate cu personalitate juridica, fara structuri subordonate

2. unitate cu personalitate juridica si cu structuri subordonate

D10Daca sunteti unitate coordonatoare, va rugam sa precizati:
1. numarul total de structuri din subordine3
2. numarul structurilor din aceeasi localitate(oras/sat) cu unitatea coordonatoare1 exista si alte forme
D11Precizati care sunt nivelurile de invatamant din unitate, mentionate distinct pe unitatea coordonatoare si structuriUnitatea coordonatoareStructurile subordonate
1. anteprescolar
2. prescolar222
3. clasa pregatiroare333
4. primar44
5. gimnazial55
6. liceal
7. profesional
8. postliceal
D14Numarul de schimburi in care functioneaza scoala in invatamantul cu "frecventa-zi", distinct pe scoala coordonatoare si sctructuriUnitatea coordonatoareUnitatea subordonata

1. un schimb

2. doua schimburi

3. trei schimburi

11
D15Limba materna / limbi de predare in unitate (total coordonatoare si structuri)
1. limba romana1
2. limba maghiara2
3. limba germana
4. alte limbi
D16Limbi straine studiate in unitate (total coordonatoare si structuri)
1. Limba engleza1
2. limba franceza2
3. limba germana
4. alte limbi
D17Precizati numarul de clase / grupe de elevi/copii din invatamantul "cu frecventa-zi" / cu program normal din unitate in anul scolar curent, distinct pe scoala coordonatoare si structuriUnitatea coordonatoareStructurile subordonate Total unitate
1.Numarul de grupe din invatamantul anteprescolar0
2. Numarul de grupe din invatamantul prescolar347
3. Numarul de clase pentru clasa pregatitoare (CP)123
4. Numarul de clase din invatamantul primar (I-IV)4711
5. Numarul de clase din invatamantul gimnazial(V-VIII)549
6. Numarul de clase dininvatamantul liceal (IX-XII/XIII)0
7. Numarul de clase din invatamantul profesional cu durata de 2 ani dupa clasa a IX-a0
8. Numarul de grupe la stagiile de practica dupa finalizarea ciclului inferior al liceului0
9. Numarul de clase din invatamantul postliceal
Total131730
D18Precizati numarul efectivelor scolare (copii si elevi) din invatamantul cu frecventade zi din unitate in anul scolar curent, distinct pe scoala coordonatoare si structuriUnitatea coordonatoare Structurile subordonateTotal unitate
1. Numarul de copii din invatamantul anteprescolar
2. Numarul de copii din invatamantul prescolar5358111
3. Numarul de elevi din clasa pregatitoare (CP)132134
4. Numarul de elevi din invatamantul primar (I-IV)8492176
5. Numarul de elevi din invatamantul gimnazial (V-VIII)10963172
6. Numarul de elevi din invatamantul liceal (IX-XII/XIII)
7. Numarul de elevi din invatamantul profesional cu durata de 2 ani dupa clasa a IX-a
8. Numarul de elevi la stagiile de practica dupa finalizarea ciclului inferior al liceului.
9. Numarul de elevi din invatamantul posticeal.
Total259234493
Total gradinita5358111
Total niveluri scoala206176382
D19Daca in unitate aveti copii/elevi cu CES, precizati numarul acestora, pe niveluri de invatamant (total coordonatoare si structuri):Total elevi CES unitate
1. Numarul de copii din invatamantul anteprescolar
2. Numarul de copii din invatamantul prescolar
3. Numarul de elevi din clasa pregatitoare (CP)
4. Numarul de elevi din invatamant din invatamantul primar (I-IV)4
5. Numarul de elevi din invatamantul gimnazial (V-VIII)
6. Numarul de elevi din invatamantul liceal (IX-XII/XIII)
7. Numarul de elevi din invatamantul profesional cu durata de pana la 2 ani dupa clasa a IX-a
8. Numarul de elevi la stagiile de practica dupa finalizarea ciclului inferior al liceului
9. Numarul de elevi din invatamantul postliceal.
Total4
D24Precizati daca in cadrul uinitatii (distinct pe scoala coordonatoare si structuri), se regasesc urmatoarele situatii:Unitatea coordonatoareStructuri subordonate
1. in gradinita activitatea cu copii este organizata pe grupe eterogene din punctul de vedere al varstei copiilor

1. DA

2. NU

21
2. in scoala (incepand cu invatamantul primar) exista clase cu predare simultana

1. DA 

2. NU

21
D25Daca unitatea a organizat clasa pregatitioare (clasa "zero"), precizati numarul de clase in functie de locatia unde functioneraza acestea, pe unitate (distinct pe scoala coordonatoare si structuri):Unitatea coordonatoare Structuri subordonate
1. organizate in gradinita
2. organizate in scoala12