XI. Alte realizari in activitatea scolii

(1) Date referitoare la elevi
D82Estimaţi ponderea absolventilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de consiliere / orientare şcolara si profesionala / asistenta psihopedagogica pe parcursul celor patru ani de studiu, in vederea profesionalizării şi/sau a continuarii educatiei in ciclul urmatorClasa a VIII-aClasa a XII-XIII-a

1. niciunul

2. sub 25%

3. 25 - 50%

4. 51 - 75%

5. peste 75%

5
D83Număr de elevi care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiade, concursuri pe discipline, concursuri pe meserii, expoziţii, concursuri sportive sau artistice, ca urmare a participării la aceste evenimente, īncepānd cu faza judeţeană (municipiul Bucureşti)
1
(2) Date referitoare la cadrele didactice
D84Precizati numărul cadrelor didactice care au calitate de formatori (cu certificat /atestat)
1
(3) Aspecte manageriale
D86Precizaţi numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:
9