III. Conditii de acces la unitatea scolara unde este inscris elevul

D29Precizati distributia elevilor in functie de timpul mediu de deplasare la scoala (se vor estima conditiile de acces atat pentru elevii din scoala coordonatoare, cat si pentru elevii din unitatile subordonate, numai pentru elevii de la invatamantul forma "cu frecventa-zi"):In gradinita In scoalaIn gradinitaIn scoala
numar copiinumar eleviProcente Procente
1. sub 30 minute111382100%100%
2. intre 30 si 60 minute
3. peste 60 minute
Total111382100%100%
Timp mediu15.0015.00
D30Precizaţi distribuţia elevilor din īnvăţămāntul forma "cu frecvenţa - zi" din unitate aflaţi īn următoarele situaţii  (atāt pentru elevii din şcoala coordonatoare, cāt şi pentru elevii din unităţile subordonate):Numar de eleviProcente
1. cu domiciliul in aceeasi localitate cu scoala:33587.7%
2. cu domiciliul in alta localitate, care fac naveta zilnica4712.3%
3. din alte localitati care stau in gazda sau la internat
4. profilul liceului(militar / teologic) implica organizarea activitatii in regim de internat
Total382100%
D31Prezenţa mijloacelor de transport pentru deplasarea domiciliu-şcoală a cadrelor didactice şi elevilor (se vor prezenta condiţiile de acces atāt pentru elevii din şcoala coordonatoare, cāt şi pentru elevii din unităţile subordonate; se vor menţiona toate situaţiile existente):
D31a Cu mijloace de transport in comun:2
1. permanent, cu orar adecvat programului scolii
2. permanent, cu orar neadecvat programului scolii
3. temporar
D31b Cu mijloace de transport special destinate (transport scolar)1

1. permanent

2. temporar

D31c Fara mijloace de transport in comun:1

1. drum accesibil

2. drum cu pericole (treceri padure / cale ferata / zona cu risc de inundatii sau inzapezire)

D32Comunicarea dintre unitatea coordonatoare si structurile subordonate:
D32a Prezenta mijloacelor de transport1

1. permanent

2. temporar

3. nu exista

D32b Cominucare curenta prin:

1. telefon

1. DA2. NU1
2. fax1. DA2. NU1
3. e-mail1. DA2. NU1