Spatii scolare

Programul zilei de scoala

Unitatea funcţionează cu un număr de 1 schim, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute.

Natura constructiilor

Dotare cu calculatoare:

Spatii pentru activitati cultural-sportive

Utilitati

Şcoala "Pavel Dan" beneficiază de curent monofazic şi centrală termică proprie care funcţionează pe gaz. Spaţiile şcolare sunt dotate cu mobilier conform cerinţelor ergonomice.Cabinetele şi laboratoarele sunt dotate cu materiale didactice necesare procesului didactic. Toate spaţiile şcolare sunt folosite la capacitate maximă.