V. Resursele umane

(1) Informatii privind cadrele didactice din unitate
D57Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat īn unitate (total şcoala coordonatoare şi structuri) īn anul şcolar curent:Numar de cadre didacticeProcente
1. Număr cadre didactice cu doctorat0.0%
2. Număr cadre didactice cu gradul I1231.6%
3. Număr cadre didactice cu gradul II1026.3%
4. Număr cadre didactice cu definitivat1436.8%
5. Număr cadre didactice fără definitivat25.3%
6. Număr personal didactic necalificat0.0%
Total38100.0%
D58Referitor la cadrele didactice care predau īn unitate (total şcoala coordonatoare şi structuri) īn anul şcolar curent, precizaţi urmatoarele:Numar de cadre didacticeTotal unitate
1. Numărul total de cadre didactice angajate īn şcoală (pentru toate disciplinele)38100.0%
2. Numărul de cadre didactice calificate38100.0%
3. Numărul de cadre didactice care domiciliază īn altă localitate decāt şcoala īn care predau (navetişti)2771.1%
4. Numărul cadrelor didactice nou venite īn şcoală25.3%
5. Numărul de cadre didactice colaboratori0.0%
(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice
D59Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat (total coordonatoare şi structuri) īn anul şcolar curent:
1. Numărul total de norme didactice (pentru toate disciplinele)38.33
2. Numărul de norme acoperite cu personalul şcolii īn cadrul normei didactice37.43
3. Numărul de norme acoperite cu personalul şcolii la plata cu ora0.9
4. Numărul de norme acoperite cu colaboratori, angajaţi la plata cu ora
D60Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular. Pentru fiecare disciplina din tabel se va selecta una dintre variantele urmatoare. ( Este obligatorie completarea variantei "4" pentru inexistenta in scoala a disciplinei, lipsa acestei informatii conducand la interpretarea informatiei in conotatia de "lipsa de acoperire" a normei.)

1. Acoperire integrală

2. Acoperire parţială

3. Deloc (nu exista personal de specialitate)

4. Nu este cazul pentru unitatea evaluata

Discipline de studiu:Grad de acoperire
1.  Limba romānă1
2.  Limbi moderne1
3.  Limba latină3
4.  Matematica1
5.  Fizica1
6.  Chimie1
7.  Biologie, şt.naturii1
8.  Geografie1
9.  Istorie1
10. Cultură civică1
11. Religie1
12. Ştiinte socio-umane4
13. Educaţie plastică3
14. Educaţie muzicală3
15. Educaţie fizică1
16. Consiliere3
17. Educaţie tehnologică1
18. Educaţie antreprenorială4
19. Informatică, IT4
20. Discipline economice4
21. Discipline de specialitate4
22. Maiştri instructori4
23. Invăţători / institutori1
24. Educatoare1
25. Puericultor4
26. Alte4
(3) Informaţii privind personalul auxiliar si nedidactic
D61Precizaţi acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor rezultate din normativele īn vigoare:In gradinitaIn scoala

1. sub normative

2. la nivelul normativelor

3. peste normative

22
D62Precizaţi acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din normativele īn vigoare:In gradinitaIn scoala

1. sub normative

2. la nivelul normativelor

3. peste normative

22
(4) Informaţii privind personalul de conducere
D63aInformaţii privind personalul de conducere: număr de directori
1. număr de directori conform normativelor1
2. număr de directori existent īn unitate1
D63bInformaţii privind directorii (informatiile se vor completa pentru fiecare dintre directorii din unitate):DirectorDirector adjunctDirector adjunctDirector adjunct
1. calificarea (se identifica in lista din comentariu, echivalenta cu lista de la D47)4
2. gradul didactic  (se identifică īn lista din comentariu)2
3. vechimea didactică (număr ani)31
4. participarea la cursuri de formare īn management: 1. DA   2. NU1
(5) Formarea continua
D64 Va rugăm să precizaţi numărul de ore de participare a cadrelor didactice din unitate (total şcoală coordonatoare şi structuri) la programe de formare continuă acreditate, īn anul şcolar anteriorNr. mediu de ore pe CD
282774.3
D65Precizaţi numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) care, īn ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare pentru folosirea calculatorului şi a altor mijloace electronice īn procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare TIC):Unitatea coordonatoareStructurile subordonateTotal unitate
9817
D66Dacă īn unitate sunt organizate clase pregatitoare, precizaţi numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) care au participat la stagiile de formare organizate īn acest scop (numărul de participanţi la stagii de formare pentru clasa pregătitoare):Unitatea coordonatoareStructurile subordonateToatal unitate
D67Precizaţi efectivele şcolare pe niveluri de īnvăţămānt existente anul şcolar anterior īn unitate (şcoala coordonatoare şi structuri)
D67aEfective şcolare din īnvăţămāntul "cu frecvenţă- zi", pe niveluriNumar elevi
1. Numărul de copii din īnvăţămāntul antepreşcolar
2  Numărul de copii din īnvăţămāntul preşcolar111
3. Numărul de clase pentru clasa pregătitoare (CP)34
4. Numărul de elevi din īnvăţămāntul primar (I-IV)179
5. Numărul de elevi din īnvăţămāntul gimnazial (V-VIII)167
6. Numărul de elevi din īnvăţămāntul liceal, profil teoretic (IX-XII/XIII)
7. Numărul de elevi din īnvăţămāntul liceal, profil tehnologic (IX-XII/XIII)
8. Numărul de elevi din īnvăţămāntul  liceal, profil vocational (IX-XII/XIII)
9. Numărul de elevi din īnvăţămāntul din īnvăţămāntul profesional cu durata de 2 ani după clasa a X-a
10. Numărul de elevi īn stagii de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului
11. Numărul de elevi din īnvăţămāntul postliceal
Total491
Total grădiniţă111
Total niveluri şcoala380
Total liceu0
Total profesional0