VIII. Ruta scolara (destinatia elevilor la finalizarea nivelului de studii)

D79Numărul absolvenţilor şcolii din anul şcolar anterior care se regasesc in anul şcolar curent in diferite unitati de învăţământ
Inv. "cu frecventa-zi"Alte forme
1. Numărul de copii care au terminat nivelul antepreşcolar în anul şcolar precedent                                   
2. Numărul de copii care au finalizat nivelul antepreşcolar şi s-au înscris la gradiniţă                                   
3. Numărul de copii care au terminat nivelul preşcolar în anul şcolar precedent                                    111
4. Numărul de copii care au finalizat grădiniţa in anul şcolar anterior şi care s-au înscris în clasa I                                    111
5. Numărul elevilor care au absolvit clasa a IV-a în anul şcolar precedent                                   
6. Numărul absolvenţilor de clasa a IV-a ai acestei şcolii, care s-au înscris în clasa a V-a în orice unitate şcolară                                   
53
7. Numărul elevilor care au absolvit clasa a VIII-a în anul şcolar precedent                                    53
8. Numărul absolvenţilor de clasa a VIII-a ai acestei şcolii, care s-au înscris în clasa a IX-a de liceu                                    44
9. Numărul absolvenţilor clasei a IX-a ai şcolii din anul şcolar anterior care continuă studiile în învăţământul profesional în anul şcolar curent in diferite unitati de învăţământ                                    41
10. Numărul elevilor care au absolvit ciclul inferior al liceului,  în anul şcolar precedent                                    
11. Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu inferior care au optat pentru continuarea cu stagiul de practică de 6 luni                                   
12. Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu inferior care au optat pentru continuarea liceului  (ciclul superior )                                   
13. Numărul absolvenţilor de liceu (clasa a XII-a şi clasa a XIII-a) în anul şcolar precedent                                   
14. Numărul absolvenţilor de liceu care s-au înscris într-o forma de învăţământ postliceal                                   
15. Numărul absolvenţilor de liceu ai şcolii care s-au înscris în învăţământ superior                                    
16. Numărul absolvenţilor învăţământului postliceal în anul şcolar precedent                                   
17 Numărul absolvenţilor învăţământului postliceal din unitate care s-au înscris în învăţământul superior