II. Caracteristici ale mediului familial

D26Estimati structura etnica a elevilor din unitate (total coordonatoare si structuri) in anul scolar curent, pentru invatamantul "cu frecventa-zi":

In gradinitaIn scoala In gradinitaIn scoala
numar copiinumar eleviprocenteprocente
1. Romani10337292.8%97.4%
2. Maghiari8107.2%2.6%
3. Rromi
4. Alte etnii
Total111382100%100%
D27Estimati distributia efectivelor de elevi din invatamantul "cu frecventa-zi", in anul scolar curent, in functie de nivelul educational al familiei (total coordonatoare si structuri) :

In gradinitaIn scoalaIn gradinitaIn scoala
numar copiinumar eleviprocenteprocente
1. cel putin un parinte are studii superioare2131.8%3.4%
2. cel putin un parinte are studii medii (liceu absolvit, cu sau fara bacalaureat)2914826.1%38.7%
3. cel putin un parinte are studii generale (8 clase absolvite)8021472.1%56.0%
4. nici un parinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite)0701.8%
Total111382100%100%
Numar mediu de ani de studiu9.199.75
D28Daca in unitate (total coordonatoare si structuri), pentru elevii de la invatamantul cu forma "cu frecventa-zi" si/sau din programul "A doua sansa" exista elevi apartinand unor grupuri vulnerabile, precizati numarul de elevi din fiecare grup vulnerabil. Completati in spatiul rezervat (liniile 6, 7 si 8 din tabelul de mai jos), daca este cazul, cu alte situatii din unitate, cu precizarea caracteristicii grupului apartinator si a numarului de elevi:Numar elevi
1. Elevi din familii cu nivel economic scazut, pentru care s-a intocmit dosarul pentru bursa sociala, indiferent daca beneficiaza de aceasta, sau nu i s-a putut acorda din restrictii financiare9
2. Elevi cu probleme deosebite de sanatate3
3. Elevi care traiesc in familii monoparentale12
4. Elevi care traiesc in grija bunicilor sau a altor rude 6
5. Elevi institutionalizati sau in plasament familial0